หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.บ้านนาสาร
หัวข้อ วันที่
ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 171) 24 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 168) 24 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขบ้านนาสาร (ดู : 168) 12 ธ.ค. 2561
เเบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน เเละ ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 166) 30 พ.ย. 2561
ขออนุญาตนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 169) 9 พ.ย. 2561
ขออนุญาตนำรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ขึ้นเว็บไซต์ (ดู : 144) 5 พ.ย. 2561
เเบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 144) 31 ต.ค. 2561
ขออนุญาตนำระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสารประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 575) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำผลการดำเนินงานตามแผนฎิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นหน้าเว็ปไวต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 542) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสาร (ดู : 577) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำข้อมูล การประชุม ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 563) 29 มิ.ย. 2561
ขออณุญาตินำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นหน้าเว็ปไซต์ (ดู : 565) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ดู : 463) 28 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาสาร (ดู : 460) 28 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขบ้านนาสาร (ดู : 458) 28 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสา (ดู : 462) 28 มิ.ย. 2561
วิเคราะห์ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 472) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 469) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 482) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำเเนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 459) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบดำเนินงาน)ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 450) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบดำเนินงาน)ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 466) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ(งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 442) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 457) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่คู่มือการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว (ดู : 465) 11 มิ.ย. 2561
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 449) 28 มี.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 443) 22 มี.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนจัดซื้อจัดจ้างการดำเนิินงานประกาศขึ้นนหน้าเว็บไซต์ (ดู : 449) 20 มี.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนจัดซื้อจัดจ้างการดำเนิินงานประกาศขึ้นนหน้าเว็บไซต์ (ดู : 442) 20 มี.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนผังการดำเนิินงานประกาศขึ้นนหน้าเว็บไซต์ (ดู : 445) 20 มี.ค. 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป (ดู : 441) 20 มี.ค. 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 469) 21 ก.พ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 19 มค 2561 (ดู : 452) 19 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ-ห้วยหมากบ้านสามัญ หมูที่ 6 (ดู : 445) 16 ม.ค. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 443) 30 พ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 445) 20 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ (ดู : 470) 12 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตนำแผนผังการดำเนินงานประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 479) 12 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 441) 17 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 444) 8 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 463) 22 มิ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 438) 24 ม.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 446) 12 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 443) 5 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ารายคาบ (ดู : 439) 30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานห้องทันตกรรม) (ดู : 461) 29 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 457) 29 ธ.ค. 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 458) 21 ธ.ค. 2559
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 459) 15 ธ.ค. 2559
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค (ดู : 439) 13 ม.ค. 2559
เป้าหมายแผนกลุ่มวัยเขต 12 (ดู : 439) 13 ม.ค. 2559
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 445) 13 ม.ค. 2559
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (ดู : 449) 13 ม.ค. 2559
ตำราตรวจโรคหมอสุรเกียรติ์ (ดู : 447) 13 ม.ค. 2559
ขั้นตอนการศึกษาอนามัยชุมชน (ดู : 443) 13 ม.ค. 2559
ข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สุราษฎร์ธานี (ดู : 444) 13 ม.ค. 2559
การจัดตั้งเขตสุขภาพและการมอบอำนาจ (ดู : 450) 13 ม.ค. 2559
DHS เขต (ดู : 441) 13 ม.ค. 2559
อนามัยชุมชน (ดู : 434) 13 ม.ค. 2559
สถิติที่ใช้ในระบาดวิทยา (ดู : 437) 13 ม.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs