หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.บ้านช่องช้าง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563 ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.บ้านนาสาร
 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 324 คน
ประกาศวันที่  20 มีนาคม 2563

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คณะผู้บริหาร [ขนาดไฟล์ : 64.43 KB.]
 ลำดับที่ 2 นโยบายการดำเนินงาน [ขนาดไฟล์ : 57.42 KB.]
 ลำดับที่ 3 โครงสร้างหน่วยงาน [ขนาดไฟล์ : 624.64 KB.]
 ลำดับที่ 4 อำนาจหน้าที่ สสอ. [ขนาดไฟล์ : 79.66 KB.]
 ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ของประเทศ [ขนาดไฟล์ : 899.16 KB.]
 ลำดับที่ 6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ขนาดไฟล์ : 137.1 KB.]
 ลำดับที่ 7 ข้อบังคับสป.ว่าด้วยจรรยาบรรณ [ขนาดไฟล์ : 557.64 KB.]
 ลำดับที่ 8 จรรยาบรรณ [ขนาดไฟล์ : 1.79 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs