หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.บ้านปลายน้ำ บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 แผนปฏิบัติการ คบสอ.บ้านนาสาร ปี 2557
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 2264 คน
ประกาศวันที่  21 พฤศจิกายน 2556

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการ คบสอ.บ้านนาสาร ปี 2557 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 268.5 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 124.5 KB.]
 ลำดับที่ 3 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 78 KB.]
 ลำดับที่ 4 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 40.5 KB.]
 ลำดับที่ 5 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 74 KB.]
 ลำดับที่ 6 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 64.5 KB.]
 ลำดับที่ 7 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 38.5 KB.]
 ลำดับที่ 8 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 33.5 KB.]
 ลำดับที่ 9 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 76 KB.]
 ลำดับที่ 10 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 39 KB.]
 ลำดับที่ 11 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 52 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs