หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 91 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน [ขนาดไฟล์ : 79.67 KB.]
 ลำดับที่ 2 2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา [ขนาดไฟล์ : 64.8 KB.]
 ลำดับที่ 3 3.คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญา [ขนาดไฟล์ : 240.52 KB.]
 ลำดับที่ 4 4.หนังสือเวียนประกาศเจตนารมย์การป้องกัน [ขนาดไฟล์ : 266.03 KB.]
 ลำดับที่ 5 5.บันทึกข้องความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [ขนาดไฟล์ : 69.17 KB.]
 ลำดับที่ 6 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ขนาดไฟล์ : 67.37 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs