หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 85 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 บันทึกข้อความเพื่อขอความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต [ขนาดไฟล์ : 620.24 KB.]
 ลำดับที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ขนาดไฟล์ : 2.8 MB.]
 ลำดับที่ 3 คำสั่งชมรมจริยธรรม [ขนาดไฟล์ : 970.13 KB.]
 ลำดับที่ 4 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม [ขนาดไฟล์ : 832.71 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs