หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 64 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ [ขนาดไฟล์ : 86.8 KB.]
 ลำดับที่ 2 14.2-14.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ [ขนาดไฟล์ : 169.89 KB.]
 ลำดับที่ 3 14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ [ขนาดไฟล์ : 169.53 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs