หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 87 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ขนาดไฟล์ : 95.61 KB.]
 ลำดับที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน [ขนาดไฟล์ : 53.98 KB.]
 ลำดับที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [ขนาดไฟล์ : 68.49 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs