หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 129 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คู่มือการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ [ขนาดไฟล์ : 498.91 KB.]
 ลำดับที่ 2 คู่มือการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ [ขนาดไฟล์ : 560.67 KB.]
 ลำดับที่ 3 ช่องทางรับความคิดเห็น [ขนาดไฟล์ : 354.67 KB.]
 ลำดับที่ 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ขนาดไฟล์ : 133.18 KB.]
 ลำดับที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Update [ขนาดไฟล์ : 68.21 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs