หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 110 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อน [ขนาดไฟล์ : 2.23 MB.]
 ลำดับที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ [ขนาดไฟล์ : 1.36 MB.]
 ลำดับที่ 3 บันทึกข้องความรายงานการอบรม [ขนาดไฟล์ : 369.94 KB.]
 ลำดับที่ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้ [ขนาดไฟล์ : 350.79 KB.]
 ลำดับที่ 5  ภาพโครงการ [ขนาดไฟล์ : 878.3 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs