หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 113 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการการบริหาร [ขนาดไฟล์ : 105.33 KB.]
 ลำดับที่ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัตองาน [ขนาดไฟล์ : 357.12 KB.]
 ลำดับที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน [ขนาดไฟล์ : 4.14 MB.]
 ลำดับที่ 4 หนังสือแจ้งเวียน ปีงบประมาณ 2564 [ขนาดไฟล์ : 553.41 KB.]
 ลำดับที่ 5 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบ [ขนาดไฟล์ : 69.52 KB.]
 ลำดับที่ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ขนาดไฟล์ : 146.53 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs