หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 
 • EB2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 • มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 194 คน
  ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563

  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ EB2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่นี่

   
  เอกสารแนบ :
   ลำดับที่ 1 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน [ขนาดไฟล์ : 85.21 KB.]
   ลำดับที่ 2 1.2 นโยบายผู้บริหาร [ขนาดไฟล์ : 1.59 MB.]
   ลำดับที่ 3 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน [ขนาดไฟล์ : 122.15 KB.]
   ลำดับที่ 4 1.4 หน้าที่และอำนาจของ สสอ [ขนาดไฟล์ : 79.66 KB.]
   ลำดับที่ 5 1.5.1 ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 2551 [ขนาดไฟล์ : 403.8 KB.]
   ลำดับที่ 6 1.5.2 ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ขนาดไฟล์ : 4.59 MB.]
   ลำดับที่ 7 1.5.3 หลักเณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติ [ขนาดไฟล์ : 95.93 KB.]
   ลำดับที่ 8 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 414.38 KB.]
   ลำดับที่ 9 1.7 ข้อมูลการติดต่อ [ขนาดไฟล์ : 138.02 KB.]
   ลำดับที่ 10 1.8 ช่องทางรับความคิดเห็น [ขนาดไฟล์ : 354.67 KB.]
   ลำดับที่ 11 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [ขนาดไฟล์ : 79.88 KB.]
   ลำดับที่ 12 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม [ขนาดไฟล์ : 908.29 KB.]
   ลำดับที่ 13 1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ขนาดไฟล์ : 168.24 KB.]
   ลำดับที่ 14 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 [ขนาดไฟล์ : 137.1 KB.]
   ลำดับที่ 15 1.13 ข้อบังคับสป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ขนาดไฟล์ : 557.64 KB.]
   ลำดับที่ 16 1.14 คณะกรรมการชมรมจริยธรรม สป [ขนาดไฟล์ : 164.09 KB.]
   ลำดับที่ 17 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) [ขนาดไฟล์ : 1.79 MB.]
   ลำดับที่ 18 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน [ขนาดไฟล์ : 584.76 KB.]
   
   
   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
  โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
  Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs