หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
 
 • EB4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
 • มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 130 คน
  ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2563
   
  เอกสารแนบ :
   ลำดับที่ 1 บันทึกข้อความรางงานผู้บังคับบัญชา [ขนาดไฟล์ : 3.78 MB.]
   ลำดับที่ 2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ [ขนาดไฟล์ : 902.14 KB.]
   ลำดับที่ 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุประจำปี [ขนาดไฟล์ : 4.12 MB.]
   ลำดับที่ 4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศหรือปลดประกาศ [ขนาดไฟล์ : 645.72 KB.]
   ลำดับที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน [ขนาดไฟล์ : 296.15 KB.]
   
   
   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
  โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
  Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs