หน้าแรก รู้จัก บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ประมวลภาพกิจกรรม
นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สธารณสุขอำเภอบนนาสาร ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและรูปแบบบริกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียม ความพร้อม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สู่ระดับเขตและระดับภาค สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบโรคไม่ติดต่อ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1094 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สธารณสุขอำเภอบนนาสาร ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและรูปแบบบริกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียม

ความพร้อม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สู่ระดับเขตและระดับภาค สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบโรคไม่ติดต่อ โดยมีกรชักช้อมการนำเสนอผลงาน มีพี่เลี้ยงจากพื้นที่และพี่เลี้ยจากลังหวัดร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกรณ์ วิภาคเสนอแนะ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
E-mail Address : bannasandph00835@gmail.com
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs