หน้าแรก รู้จัก บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ประมวลภาพกิจกรรม
9 พฤศจิกายน 2564 การตรวจประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนรูปแบบปกติ (On site) วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมสถานศึกษา ระดับตำบล/อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบปกติ (ONsite)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1075 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม 9 พฤศจิกายน 2564 การตรวจประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนรูปแบบปกติ (On site) วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมสถานศึกษา ระดับตำบล/อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบปกติ (ONsite) โดยมีการแนะนำให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามมตรการ Sandbox : Safety Zone in School /6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
E-mail Address : bannasandph00835@gmail.com
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs