หน้าแรก รู้จัก บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ประมวลภาพกิจกรรม
18 กันยายน 2564 มอบหนังสือรับรองการกักตัว HRC กลุ่มผู้นำชุมชน 18 ก.ย.2564 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร เป็นประธานมอบหนังสือรับรองการกักตัว HRC กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 45 คน ณ LQ เทศบาลตำบลควนศรี โดยมี นายอุทัย เทือกสุบรรณ ปลัดอาวุโส นายอธิภัทร หนูจันทร์แก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าชุด ศปก.ต.ควนศรี นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายสุวรักษ์ บุญพา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายยุทธฉัตร ศฤงคาร กำนันตำบลควนศรี นางอมรมาศ จันทบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านวังใหญ่ และนางกนกอร ณ เจริญ ผอ.รพ.สต.ควนศรี ร่วมกิจกรรม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 382 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18 กันยายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม 18 กันยายน 2564 มอบหนังสือรับรองการกักตัว HRC กลุ่มผู้นำชุมชน 18 ก.ย.2564 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร เป็นประธานมอบหนังสือรับรองการกักตัว HRC กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 45 คน ณ LQ เทศบาลตำบลควนศรี โดยมี นายอุทัย เทือกสุบรรณ ปลัดอาวุโส นายอธิภัทร หนูจันทร์แก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าชุด ศปก.ต.ควนศรี นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายสุวรักษ์ บุญพา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายยุทธฉัตร ศฤงคาร กำนันตำบลควนศรี นางอมรมาศ จันทบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านวังใหญ่ และนางกนกอร ณ เจริญ ผอ.รพ.สต.ควนศรี ร่วมกิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
E-mail Address : bannasandph00835@gmail.com
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs