ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bannasandph00835@gmail.com

Google Map
เดินทางไปสสอ.บ้านนาสาร