ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย สม. และเจ้าหน้าที่จากรพ.สตผู้รับผิดชอบงานโดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทโชค ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
16
14 กันยายน 2566

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย สม. และเจ้าหน้าที่จากรพ.สตผู้รับผิดชอบงานโดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทโชค

ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร


img