ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 4) เทศบาลพรุพี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (คพสอ.) ตำบลพรุพี เพื่อเป็น เกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้จบหลักสูตรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16
14 กันยายน 2566

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 4)

เทศบาลพรุพี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (คพสอ.) ตำบลพรุพี เพื่อเป็น

เกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้จบหลักสูตรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


img