ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายไห้ นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุข ชำนาญงาน และนางสาวญาณิศา หวานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมเครื่อข่ายงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาล อาหารปลอดภัย, ผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน (บ้าน, วัด, โรงเรียน, โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ ฯลฯ) ทั้ง 19 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมไชยา (ชั้น 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17
14 กันยายน 2566

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายไห้ นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุข

ชำนาญงาน และนางสาวญาณิศา หวานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

เข้าร่วมประชุมเครื่อข่ายงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย, ผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน (บ้าน, วัด, โรงเรียน, โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ ฯลฯ) ทั้ง 19

อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมไชยา (ชั้น 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


img