ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนายสนอง พรหมขวัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ อสม. ต้นแบบความเป็นเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับนายสนอง พรหมขวัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ อสม. ต้นแบบความเป็นเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1646

27 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับนางผุสดี ชนะนครได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1สาขาทันตสุขภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ อสม. ต้นแบบความเป็นเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับนางผุสดี ชนะนครได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1สาขาทันตสุขภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ อสม. ต้นแบบความเป็นเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1695

27 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. สู่ อสม. ต้นแบบความเป็นเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567จำนวน 2 วัน

24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. สู่ อสม. ต้นแบบความเป็นเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567จำนวน 2 วัน

1653

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ลงพื้นที่
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร และน้ำดื่มของ บริษัท นาสาร ฟู้ด โปรดัซ์ จำกัด โดยมี นางสาวรัตนาพร
บรรเทิงจิตร  เป็นผู้ดำเนินกิจการ โดยมีใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 84-1-01655 ตั้งอยู่เลขที่ 191/1
ถนนพูลศิริ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ลงพื้นที่ ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร และน้ำดื่มของ บริษัท นาสาร ฟู้ด โปรดัซ์ จำกัด โดยมี นางสาวรัตนาพร บรรเทิงจิตร เป็นผู้ดำเนินกิจการ โดยมีใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 84-1-01655 ตั้งอยู่เลขที่ 191/1 ถนนพูลศิริ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1661

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในโรงพยาบาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำรองในคลังโลหิต เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการ
โลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น 99 คน และมีผู้บริจาคโลหิตสำเร็จ จำนวน 89 คน ณ ศาลาประชาคม
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสำหรับใช้ ในโรงพยาบาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำรองในคลังโลหิต เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการ โลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น 99 คน และมีผู้บริจาคโลหิตสำเร็จ จำนวน 89 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1648

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองนาสารจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี 2566

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองนาสารจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี 2566

1644

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาลโดยดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาลโดยดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง

1640

16 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อุทยานแเห่งชาติให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด แล้วรายงานให้สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 4

อุทยานแเห่งชาติให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด แล้วรายงานให้สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 4

1665

15 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการ สถานพยาบาล โดยดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการ สถานพยาบาล โดยดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง

1627

15 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2566

โครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2566

1631

14 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องการบริหารจัดการยาสมุนไพรCUPบ้านนาสาร ปีงบประมาณ 2567

เรื่องการบริหารจัดการยาสมุนไพรCUPบ้านนาสาร ปีงบประมาณ 2567

1627

14 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข้นกีฬเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 คัดเลือกภาค 4 " เมืองร้อยเกาะเกมส์ "

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข้นกีฬเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 คัดเลือกภาค 4 " เมืองร้อยเกาะเกมส์ "

1616

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสุวรัษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พบปะพูดคุยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสุวรัษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พบปะพูดคุยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

1613

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับอำเภอ

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับอำเภอ

1620

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1618

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญฬา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร อบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร น.ส บุญธิดา เสรีพงษ์ เภส้ชกรชำนาญการ เจ้าหน้าที่เภสัชกรจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร ทำหน้าที่ตรวจใบอนุญาตเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญฬา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร อบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร น.ส บุญธิดา เสรีพงษ์ เภส้ชกรชำนาญการ เจ้าหน้าที่เภสัชกรจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร ทำหน้าที่ตรวจใบอนุญาตเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี

1619

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 3 ราย

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 3 ราย

1615

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
นายอนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีม TO BE NUMBER
ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกทีม TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี 2567
ระดับภาคใต้
โดยมีนายสุวรัษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร, นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร,
นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร, ร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ ร่วมรับชม โดยกองทุนอำเภอ TO BE
NUMBER ONE บ้านนาสารมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านนาสาร
จำนวนเงิน 10,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายอนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกทีม TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี 2567 ระดับภาคใต้ โดยมีนายสุวรัษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร, นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร, นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร, ร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ ร่วมรับชม โดยกองทุนอำเภอ TO BE NUMBER ONE บ้านนาสารมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านนาสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

1626

8 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
อำเภอ TO BE NUMBER ONE บ้านนาสาร ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE บ้านนาสาร ได้รับเกียรติจาก นายอนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ เรื่องแนวทางการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันสู่การประกวดชมรมระดับดีเด่น โดยมีนายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายสมชาย นาคทุ่งเตา
-ประเภทสถานศึกษา : อาจารย์โรงเรียนบ้านนาสาร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร
-ประเภทชุมชน : ประธานชุมชนนายาง ชุมชนบ้านมั่นคง และคณะกรรมการชุมชน
-ประเภทสถานประกอบการ : บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด/ บริษัทแอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด/ บริษัทวานิชยิบซั่ม จำกัด
เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER
O N ระดับภาคใต้ต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 อำเภอ TO BE NUMBER ONE บ้านนาสาร ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านนาสาร ได้รับเกียรติจาก นายอนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่องแนวทางการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันสู่การประกวดชมรมระดับดีเด่น โดยมีนายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายสมชาย นาคทุ่งเตา -ประเภทสถานศึกษา : อาจารย์โรงเรียนบ้านนาสาร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร -ประเภทชุมชน : ประธานชุมชนนายาง ชุมชนบ้านมั่นคง และคณะกรรมการชุมชน -ประเภทสถานประกอบการ : บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด/ บริษัทแอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด/ บริษัทวานิชยิบซั่ม จำกัด เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER O N ระดับภาคใต้ต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1628

8 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อบูรปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด
โดยเริ่มองค์กฐินพร้อมกัน เวลา 9.00 u. ณ วัดโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อบูรปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด โดยเริ่มองค์กฐินพร้อมกัน เวลา 9.00 u. ณ วัดโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1620

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...