สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bannasandph00835@gmail.com