ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย อสม. และเจ้าหน้ารพ.สต ที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับ เกียรติจาก คุณนันทโชค ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
707
13 กันยายน 2566

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

บ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย อสม. และเจ้าหน้ารพ.สต ที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับ

เกียรติจาก คุณนันทโชค ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด

อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร