ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวรัษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร หัวหน้าส่วน ราชการ คณะเจ้าหน้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม " เข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอบ้านนาสาร"ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดควนศรี หมู่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
702
14 กันยายน 2566

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวรัษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร หัวหน้าส่วน

ราชการ คณะเจ้าหน้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

" เข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอบ้านนาสาร"ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดควนศรี หมู่ 8

ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี