ข่าวในเครือ สสอ.บ้านนาสาร
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เรื่องรับสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
20 มิถุนายน 2565

1088


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เรื่องรับสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ได้ที่นี่